W czym się specjalizujemy?

Spadki Od A Do Z

Nasza kancelaria obsługuje wszystkie rodzaje spraw związanych ze spadkobraniem. Wspieramy naszych klientów w szczególności w sporach o zachowek, dział spadku, nabycie lub odrzucenie spadku.

O NAS

Kancelaria C\O z Poznania, Warszawy, Bydgoszczy to kancelaria adwokatów i radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem w sprawach spadkowych i rodzinnych. Od lat pomagamy spadkobiercom. Nie boimy się trudnych spraw. W swojej pracy zawodowej zawsze dążymy do ugodowego zakończenia sporu. Naszą działalność możecie Państwo śledzić w mediach społecznościowych, na blogach oraz w tv i prasie. Możecie nas znać również z innych projektów. Dotychczas pomogliśmy ponad 1 000 Frankowiczom, setkom osób z długami w procesach ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jak i przedsiębiorcom w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Współpracując z C\O masz gwarancję, że Twoja sprawa nie będzie jedną z wielu. Każda klient – niezależnie od wielkości sprawy – traktowany jest z należytą uwagą i starannością. 

Skomplikowane zagadnienia prawa spadkowego tłumaczymy w przejrzysty i zrozumiały sposób. W naszych działaniach preferujemy rozwiązania ugodowe. Skontaktuj się z nami i zobacz jak możemy CI POMÓC.

Trzy Kroki Do Sukcesu

Pomożemy ci na każdym etapie

Dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu zawodowemu potrafimy dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej sprawy.

01

Indywidualna Analiza Prawna

02

Przygotowanie Optymalnego Rozwiązania

03

Czynności Sądowo Administracyjne

Dowiedz się wszystkiego o naszych prawnikach

Poznaj Zespół

Daniel Ostaszewski

radca prawny
mediator

Krzysztof Czyżewski

adwokat
doradca restrukturyzacyjny

Szymon Lipiecki

aplikant radcowski

Jacek Firlej

aplikant radcowski

Adam Sawarzyński

Prawnik

Jakub Jankowski

Młodszy prawnik

Twoje sprawy spadkowe
w bezpiecznych rękach

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji

Kompendium wiedzy

Blog o
Spadkach

Zachowek

Spadki

Sukcesja firmy

Fundacja rodzinna

SPRAWY SPADKOWE

Spadek - zgodnie z przepisami prawa spadkowego - to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami. Spadek zawiera w sobie zatem zarówno majątek - nieruchomość, auto, gotówkę, ale i zobowiązania zmarłego. Spadek możemy podzielić zatem na aktywa (+) i pasywa (-)

W skład aktywów spadku wchodzą m.in.:

 • Przedmioty majątkowe np. :
  • nieruchomości
  • samochody
  • obrazy
  • sprzęt elektroniczny
  • biżuteria
 • Pieniądze
 • Zwierzęta gospodarskie i domowe
 • Wierzytelności np. z umowy pożyczki, o zwrot nadpłaty podatku dochodowego
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy Quoad usum
 • Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 • Autorskie prawa majątkowe
 • Inne prawa typu:
  • prawo pierwokupu rzeczy zastrzeżone dla spadkodawcy
  • prawo do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby
  • prawo do podniesienia zarzutu przedawnienia
  • prawo wynikające z umowy przedwstępnej
 • Udziały w spółce z o.o.
 • Akcje w spółce akcyjnej

W skład pasywów spadku wchodzą m.in:

 • Długi spadkodawcy wynikające np. z:
  • niespłaconych pożyczek i kredytów, debetów na rachunkach bankowych, kart kredytowych
  • zaległości z media (prąd, gaz, woda, itp)
  • zaległości czynszowych
  • zaległości alimentacyjnych
  • kar umownych
 • Roszczenia o zachowek
 • Roszczenia o wykonanie zapisu zwykłego lub polecenia
 • Koszty postępowania spadkowego oraz pogrzebu spadkodawcy
 • Koszty leczenia spadkodawcy oraz opieki nad nim, jego utrzymania przed śmiercią
 • Hipoteka obciążająca nieruchomości wchodzące do spadku
 • Poręczenia

Nie podlegają dziedziczeniu przykładowo:

 • Prawa majątkowe związane z osobą zmarłego:
  • Służebność osobista (np. mieszkania)
  • Prawo użytkowania rzeczy
  • świadczenie należne użytkownikowi z umowy dożywocia
 • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • Przedmiot zapisu windykacyjnego
 • Środki objęte zapisem bankowym

Powyżej wskazane pozycje to tylko niektóre z wielu elementów jakie mogą składać się na spadek. Nasi prawnicy pomogą Ci w ustaleniu co wchodzi w skład spadku który odziedziczyłeś, a także korzystnie go podzielić.

ZACHOWEK

Dochodzenie roszczeń o wypłatę zachowku

Zachowek jest to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższej rodziny spadkodawcy. Do zachowku uprawnieni są - co do zasady - zstępni (dzieci, wnuki), rodzice oraz małżonek. W każdej sprawie konieczne jest jednak ustalenie, kto zostałby powołany do spadku, gdyby dziedziczenie odbywało się zgodnie z ustawą, a nie na podstawie testamentu. Wartość zachowku zależna jest m.in. od:

Zachowek może wystąpić zarówno w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił testament, jak i gdy doszło do dziedziczenia ustawowego. Z taką sytuację będziemy mieli miejsce, np. gdy spadkodawca rozdysponował swój majątek za życia w formie darowizn.

W każdym przypadku gdy czujesz, że przypadający Ci udział jest mniejszy, od tego co ci się należy, warto skonsultować sprawę z naszym prawnikiem. W ramach konsultacji ustalimy czy posiadasz roszczenie o zachowek i w jakiej jest ono wysokości. 

Sukcesja firmy - zarząd sukcesyjny

Sukcesja firm- zarząd sukcesyjny, to instytucja, która pozwala kontynuować działanie firmy po śmierci spadkodawcy (prowadzącego działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej). Zasady działania instytucji zarządu sukcesyjnego, określa szczegółowo ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Zarząd sukcesyjny pomaga kierować przedsiębiorstwem po śmierci, tzw. prowadzenie przedsiębiorca w spadku. Zarząd sukcesyjny dotyczy wyłącznie osób wpisanych do CEIDG. Dzięki zarządowi sukcesyjnym, firma nadal może funkcjonować bez przestoju, umowy z pracownikami pozostają w mocy, a umowy mogą być nadal realizowane. To rozwiązanie bardzo przydatne dla wszystkich przedsiębiorców. Zarząd trwa 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat. Jako kancelaria doradzamy i pomagamy w kwestii ustanowienia zarządu sukcesyjnego oraz funkcjonowaniu i organizacji.

Fundacja rodzinna

Od maja 2023 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy o fundacji rodzinnej, których celem jest umożliwienie przedsiębiorcom efektywnej sukcesji majątku przedsiębiorstwa przy równoczesnym pozostawieniu majątku w rodzinie.

Rozwiązania fundacji od lat skutecznie funkcjonują w wielu krajach Europy m.in. Niemczach czy Austrii. Teraz przyszedł czas na Polskę. Fundacja rodzinna to bardzo przydatny instrument prawny- pozwala bowiem stać się właścicielem przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach, papierów wartościowych oraz nieruchomości i ruchomości. Zysk wypracowany przez majątek należący do fundacji rodzinnej przeznacza się na potrzeby członków rodziny, co pozwala na pogodzenie dwóch ważnych sfer życia: biznesu i życia prywatnego. Fundacja rodzinna posiada osobowość prawną, która pozwala na wielopokoleniową sukcesję. Co kluczowe, fundacja rodzinna jest zwolniona podmiotowo od podatku CIT, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorców. Również ważne jest to, iż majątek wnoszony do fundacji rodzinnej nie wchodzi do masy spadkowej, a po upływie 10 lat nie jest też uwzględniany w zachowku. Jako kancelaria pomagamy przedsiębiorcom w stworzeniu oraz organizacji fundacji rodzinnej.

PrzYjęcie LUB ODRZUCENIE SPADKU

W przypadku śmierci bliskiej osoby lub uzyskania informacji o powołaniu do spadkobrania konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ustalenia sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Musimy pamiętać, że na spadek składają się zarówno majątek, jak i długi upadłego. Często zdarza się, że długi przekraczają majątek zmarłego. W takiej sytuacji warto odrzucić spadek. Gdy zmarły pozostawił majątek warto ustalić, co wchodzi w skład majątku i ten majątek spisać i zabezpieczyć. W szczególności jest to istotna okoliczność jeśli to nie my jesteśmy w posiadaniu majątku lub mamy obawy, że może dojść do ukrycia części majątku lub nie zostanie on ujawniony. Zgodnie z art. 1015 KC spadkobierca może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku.

Spadkobierca może bądź:

 1. przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
 2. przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
 3. spadek odrzucić
Brak złożenia oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
Nasi prawnicy od prawa spadkowe wyjaśnią Ci w jakiej znajdujesz się sytuacji oraz wskażą optymalne rozwiązanie. 
 

Testament

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W sytuacji kiedy nie pozostawimy po sobie testamentu spadkobranie odbędzie się na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym. W każdym przypadku warto zastanowić się i rozważyć, co stanie się z naszym majątkiem po naszej śmierci. Jest to szczególnie istotne w sytuacji gdy zgromadziliśmy majątek znacznej wartości lub prowadzimy przedsiębiorstwo. Przemyślany testament pozwoli uniknąć m.in. ewentualnych późniejszych sporów w rodzinie a także zabezpieczy interesy wszystkich bliskich.

Warto także wiedzieć, iż czynności podejmowane za życia np. darowizny mogą wpływać na to w jaki sposób majątek zostanie podzielony. Musimy uwzględnić tzw. roszczenie o zachowek, które przysługuje małżonkowi oraz zstępnym i rodzicom, jeśli zostaną pominięci w testamencie.