Kiedy zachowek się nie należy?

Zachowek nie będzie się należał przede wszystkim w przypadku, w którym doszło do skutecznego wydziedziczenia spadkobiercy w testamencie. Wydziedziczenie oznacza pozbawienie praw do zachowku właśnie. Nie może być ono dokonane dowolnie, ale muszą zostać spełnione ustawowo określone przesłanki. Na przykład jeżeli spadkobierca popełnił przestępstwo na szkodę spadkodawcy, jeżeli nie kontaktował się z nim, albo niewłaściwie się zachowywał. […]

Co to jest zachowek?

Zachowek w dużym uproszczeniu jest to określona część spadku, która należy się najbliższym krewnym zmarłego spadkodawcy, niezależnie od jego woli i decyzji wyrażonych w testamencie. Na mocy prawa do zachowku, osoby uprawnione, jeżeli nie otrzymały należnego zachowku w drodze dziedziczenia, mogą domagać się od osób, które otrzymały jakikolwiek majątek od zmarłego, zapłaty określonej kwoty potrzebnej […]