Co to jest zachowek?

Zachowek w dużym uproszczeniu jest to określona część spadku, która należy się najbliższym krewnym zmarłego spadkodawcy, niezależnie od jego woli i decyzji wyrażonych w testamencie. Na mocy prawa do zachowku, osoby uprawnione, jeżeli nie otrzymały należnego zachowku w drodze dziedziczenia, mogą domagać się od osób, które otrzymały jakikolwiek majątek od zmarłego, zapłaty określonej kwoty potrzebnej […]