Jak dochodzić zachowku?

W pierwszej kolejności trzeba należycie wyliczyć przypadający zachowek i wezwać osobę lub osoby zobowiązane do jego zapłaty. Jeżeli nie dojdzie do rozwiązania sprawy na drodze polubownej ugody, to niezbędne będzie skierowanie sprawy do sądu. Należy wnieść pozew o zapłatę zachowku, wskazując w nim samodzielnie wyliczoną kwotę zachowku oraz podstawy jego zasądzenia. Jeżeli w testamencie doszło do […]