Roszczenie o zachowek a przekazanie gospodarstwa rolnego

W przypadku gospodarstw rolnych, często spotykaną praktyką jest przekazywanie przez rodzica (jeszcze za jego życia) gospodarstwa rolnego jednemu ze swoich dzieci. Zazwyczaj wraz z gospodarstwem rolnym przekazywany jest cały majątek (tzn. dom, maszyny, pojazdy, ziemia, budynki gospodarcze oraz zwierzęta). W takiej sytuacji, w razie śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy nie mają praktycznie nic do podziału.  Czy […]