Ile wynosi zachowek?

Zachowek co do zasady wynosi połowę udziału, jaki przypadałby osobie uprawnionej, gdyby zmarły nie pozostawił testamentu lecz doszło do normalnego dziedziczenia na zasadach ustawowych. W celu obliczenia należnego zachowku należy ustalić dwie kwestie: wartość majątku spadkowego oraz wysokość udziałów spadkowych przysługujących uprawnionym na mocy ustawy. Wartość majątku spadkowego ustala się poprzez zsumowanie wartości pozostawionego przez zmarłego […]