Jak obliczyć wartość darowizn wchodzących w substrat zachowku?

Wartość darowizn wchodzących w substrat zachowku oblicza się według stanu z chwili dokonania darowizny, a według cen z chwili ustalania zachowku. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie było przedmiotem darowizny, a następnie, ile ta darowizna byłaby aktualnie warta. Dla określenia wartości darowizny, a w konsekwencji i substratu spadku, nie będzie miało […]

Co to jest substrat zachowku i jak go obliczyć?

Substrat zachowku to wartość majątku spadkowego, na podstawie którego można obliczyć wysokość przysługującego zachowku. Substrat zachowku zazwyczaj prezentuje dużo wyższą wartość aniżeli sam spadek, dlatego też w interesie uprawnionego jest dokładne określenie tej wartości.  Obliczenie substratu zachowku polega na tym, że do czystej wartości spadku dodaje się wartość dokonanych przez spadkodawcę darowizn oraz zapisów windykacyjnych.  […]