Ile wynosi wynagrodzenie kancelarii za sprawę o zachowek?

Wynagrodzenie kancelarii za sprawę o zachowek najczęściej jest ustalane indywidualnie z klientem i uzależnione jest od wartości roszczenia, jak również od trudności sprawy.  Wynagrodzenie kancelarii będzie się inaczej kształtowało w przypadku, gdy jedynym majątkiem zmarłego było mieszkanie, a inaczej gdy zmarły posiadał kilka nieruchomości rozsianych po różnych częściach kraju, gospodarstwo rolne i mały zakład produkcyjny, […]