Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Do zapłaty zachowku są zobowiązane osoby, które otrzymały jakikolwiek majątek od zmarłego spadkodawcy. Nie tylko na podstawie pozostawionego przez niego testamentu, ale również uczynionych jeszcze za życia darowizn. Nie ma przy tym znaczenia czy osoby te same należą do kręgu spadkobierców ustawowych czy też nie. Jeżeli same są uprawnione do zachowku, to ich odpowiedzialność jest […]