Kiedy prawo do zachowku nie przysługuje?

Kodeks cywilny przewiduje kilka sytuacji, w których uprawnionemu nie będzie przysługiwało prawo do zachowku. Po pierwsze, prawo do zachowku nie przysługuje małżonkowi, co do którego spadkodawca wniósł pozew o rozwód lub separację z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. W takiej sytuacji małżonek może zostać wyłączony od dziedziczenia, a w konsekwencji stracić również prawo […]