Kiedy powstaje roszczenie o zachowek?

Z dniem otwarcia spadku (tj. z dniem śmierci spadkodawcy) osoby wskazane w testamencie stają się spadkobiercami. Co do zasady od tego też dnia osobom uprawnionym do zachowku przysługuje roszczenie o jego zapłatę.  Jako że roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, uprawniony musi ustalić wartość substratu zachowku, a następnie obliczyć, jaka część tej wartości będzie mu […]