Czy roszczenie o zachowek przechodzi na spadkobierców uprawnionego?

Po śmierci uprawnionego, niezaspokojone roszczenie o zachowek, przechodzi na jego spadkobierców, ale tylko wtedy gdy spadkobiercy uprawnionego również byliby w kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Oznacza to, że roszczenie o zapłatę zachowku jest co do zasady dziedziczne, ale krąg osób, które może je odziedziczyć, jest dość wąski. Nadto należy pamiętać, że bycie […]

Uzupełnienie zachowku – czyli kiedy spadkobiercy mogą żądać jego zapłaty?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uprawnionym do zachowku może być nie tylko osoba, która została pominięta w testamencie, ale również ta, która po śmierci stała się spadkobiercą i dziedziczyła część spadku.  Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkim, gdy: Przykładowo: Spadkodawca miał dwóch spadkobierców: syna i żonę. Żonie w testamencie zapisał 7/8 spadku, z kolei na […]