Ile kosztuje sprawa o zachowek?

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, a zatem opłata od pozwu o zachowek wynosi 5% kwoty dochodzonego roszczenia. Oznacza to, że jeśli uprawniony dochodzi zapłaty 100.000 zł, to wówczas opłata od pozwu wyniesie 5%, czyli 5.000 zł. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy sądu opublikowany na jego stronie internetowej, a następnie załącza się do […]