Co to jest substrat zachowku i jak go obliczyć?

Substrat zachowku to wartość majątku spadkowego, na podstawie którego można obliczyć wysokość przysługującego zachowku. Substrat zachowku zazwyczaj prezentuje dużo wyższą wartość aniżeli sam spadek, dlatego też w interesie uprawnionego jest dokładne określenie tej wartości.  Obliczenie substratu zachowku polega na tym, że do czystej wartości spadku dodaje się wartość dokonanych przez spadkodawcę darowizn oraz zapisów windykacyjnych.  […]