Kto jest uprawniony do zachowku?

Uprawnieni do otrzymania zachowku są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Ustawodawca zalicza do nich: wstępnych (rodzice i dziadkowie), zstępnychi (dzieci i wnuki) oraz małżonka zmarłego. Zachowek nie należy się wszystkim, ale wyłącznie tym spośród nich, którzy faktycznie dziedziczyliby po zmarłym na zasadach ustawowych. Najczęściej chodzi o dzieci i małżonka. Rodzice i dziadkowie wchodzą do dziedziczą […]