Jak obliczyć wartość darowizn wchodzących w substrat zachowku?

Wartość darowizn wchodzących w substrat zachowku oblicza się według stanu z chwili dokonania darowizny, a według cen z chwili ustalania zachowku. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie było przedmiotem darowizny, a następnie, ile ta darowizna byłaby aktualnie warta. Dla określenia wartości darowizny, a w konsekwencji i substratu spadku, nie będzie miało […]