Zapłata zachowku a konieczność zmniejszenia zapisów i poleceń.

Roszczenie o zachowek jest uprzywilejowane w stosunku do roszczeń wynikających z zapisów zwykłych i poleceń. Oznacza to, że spadkobierca, który byłby zobowiązany do zapłaty zachowku, może żądać stosowanego zmniejszenia obciążających go roszczeń, które wynikają z zapisów zwykłych i poleceń. Jeśli chodzi o sposób zmniejszania wartości zapisów zwykłych i poleceń, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić […]

Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Do zapłaty zachowku są zobowiązane osoby, które otrzymały jakikolwiek majątek od zmarłego spadkodawcy. Nie tylko na podstawie pozostawionego przez niego testamentu, ale również uczynionych jeszcze za życia darowizn. Nie ma przy tym znaczenia czy osoby te same należą do kręgu spadkobierców ustawowych czy też nie. Jeżeli same są uprawnione do zachowku, to ich odpowiedzialność jest […]