Co to jest substrat zachowku i jak go obliczyć?

Substrat zachowku to wartość majątku spadkowego, na podstawie którego można obliczyć wysokość przysługującego zachowku. Substrat zachowku zazwyczaj prezentuje dużo wyższą wartość aniżeli sam spadek, dlatego też w interesie uprawnionego jest dokładne określenie tej wartości. 

Obliczenie substratu zachowku polega na tym, że do czystej wartości spadku dodaje się wartość dokonanych przez spadkodawcę darowizn oraz zapisów windykacyjnych

Ujmując to prościej, w pierwszej kolejności należy określić kwotową wartość spadku (np. łączną wartość mieszkania, domu, ruchomości pozostawionych przez spadkodawcę itd.). Następnie od tej kwoty należy odjąć długi spadkowe (np. koszt pochówku, pożyczki, kredyty itd.). W ten sposób otrzymuje się czystą wartość spadku

Do tej wartości należy dodać wartość darowizn, jakie spadkodawca uczynił przed śmiercią (tutaj należy jednak pamiętać o treści art. 994 § 1 k.c. zgodnie, z którą: przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku). Do powstałej wartości należy dodać jeszcze wartość zapisów windykacyjnych, o ile zostały w ogóle dokonane. 

Po powyższym zsumowaniu otrzymuje się wartość nazywaną substratem spadku

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami spadkowymi. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu