Ile kosztuje sprawa o zachowek?

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, a zatem opłata od pozwu o zachowek wynosi 5% kwoty dochodzonego roszczenia. Oznacza to, że jeśli uprawniony dochodzi zapłaty 100.000 zł, to wówczas opłata od pozwu wyniesie 5%, czyli 5.000 zł. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy sądu opublikowany na jego stronie internetowej, a następnie załącza się do pozwu potwierdzenie wykonania przelewu. 

Osoby, których nie stać na poniesienie tego typu kosztu, mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać, że sytuacja finansowa uprawnionego do zachowku faktycznie musi być skrajna. Sąd będzie się bowiem domagał przeslania informacji na temat osiąganych zarobków, przepływów pieniężnych na koncie, posiadanego majątku itd. 

Dalej należy wskazać, że roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnych, a to oznacza, że uprawniony do zachowku ma obowiązek dochodzić zapłaty określonej sumy pieniężnej. Nie może on zatem żądać wydania jakiegoś przedmiotu wchodzącego w skład spadku (np. mieszkania). W konsekwencji wytaczając powództwo o zapłatę, uprawniony do zachowku musi najczęściej zawnioskować również o dowód z opinii biegłego, który wyceni, ile byłyby łącznie wart spadek wraz z ewentualnie dokonanymi przez spadkodawcę darowiznami i zapisami windykacyjnymi. W tym przypadku sąd nie da wiary szacunkom uprawnionego. W konsekwencji uprawniony do zachowku musi się liczyć także z koniecznością zapłaty zaliczki na poczet opinii biegłego. Tutaj kwoty potrafią być zróżnicowane w zależności od tego, co jest przedmiotem wyceny oraz gdzie dany przedmiot się znajduje. Przykładowo wycena mieszkania kosztuje zwykle ok. 1.000 zł do 1.500 zł, wycena domków jednorodzinnych to koszt rzędu 1.500-2.000 zł, a wycena gospodarstwa rolnego ok. 2.000-3.000 zł. Co logiczne, im bardziej specyficzny przedmiot wyceny, tym jej koszt będzie wyższy. 

Do powyższej opłaty od pozwu oraz opłaty za opinię biegłego należy jeszcze doliczyć drobne koszty związane z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów (np. opłaty za wydanie odpisów aktów urodzenia, czy też aktów zgonu itd.). Zwykle mieści się to w kwocie kilkuset złotych.  

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami spadkowymi. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu