Zapłata zachowku a konieczność zmniejszenia zapisów i poleceń.

Roszczenie o zachowek jest uprzywilejowane w stosunku do roszczeń wynikających z zapisów zwykłych i poleceń. Oznacza to, że spadkobierca, który byłby zobowiązany do zapłaty zachowku, może żądać stosowanego zmniejszenia obciążających go roszczeń, które wynikają z zapisów zwykłych i poleceń.

Jeśli chodzi o sposób zmniejszania wartości zapisów zwykłych i poleceń, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić testament i ustalić, czy spadkodawca określił jakikolwiek mechanizm w tym zakresie. Jeśli nie, to wówczas należy ustalić proporcję pomiędzy: spadkiem a zapisem oraz spadkiem a poleceniem. Proporcje te następnie należy wykorzystać do odpowiedniego zmniejszenia wysokości zapisu lub polecenia. 

Powyższa zasada ma jednak kilka wyjątków:

  1. należy pamiętać o tym, że sam spadkobierca może być także uprawniony do zachowku. W takiej sytuacji odpowiada on za zachowek innych uprawnionych, jak i za zapisy i polecenia wyłącznie w zakresie nadwyżki powyżej kwoty, jaką sam powinien otrzymać tytułem zachowku,
  2. osobą uprawnioną do zachowku może być również zapisobierca. W takiej sytuacji, ewentualne obniżenie przysługującego mu zapisu, nie może naruszyć jego prawa do zachowku (analogicznie dot. to także osoby, na rzecz której uczyniono polecenie). 

Jeśli przedmiotem zapisu byłaby rzecz niepodzielna (np. obraz), wówczas zapisobierca może żądać wykonania zapisu w całości, ale będzie go wówczas obciążał obowiązek zapłaty stosownej sumy pieniężnej. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami spadkowymi. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu