Ile wynosi wynagrodzenie kancelarii za sprawę o zachowek?

Wynagrodzenie kancelarii za sprawę o zachowek najczęściej jest ustalane indywidualnie z klientem i uzależnione jest od wartości roszczenia, jak również od trudności sprawy

Wynagrodzenie kancelarii będzie się inaczej kształtowało w przypadku, gdy jedynym majątkiem zmarłego było mieszkanie, a inaczej gdy zmarły posiadał kilka nieruchomości rozsianych po różnych częściach kraju, gospodarstwo rolne i mały zakład produkcyjny, a do tego zmarły dokonał za życia kilku darowizn.

Kancelarie spadkowe zwykle już po pierwszej konsultacji, są w stanie przedstawić orientacyjny koszt całego postępowania oraz wskazać, ile wyniosłoby ich wynagrodzenie za prowadzenie tego typu sprawy. Kancelarie umawiają się zwykle z klientami na jeden z 3 modelów wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie kwotowe. Jest to przykład wynagrodzenie, w którym kancelaria pobiera z góry określone wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w I i II instancji niezależnie od wyniku sprawy. 
  • wynagrodzenie godzinowe. Jest to przykład wynagrodzenia, w którym kancelaria pobiera wynagrodzenie za każdą godzinę swojej pracy. Jest to dobry model wynagrodzenia dla spraw, gdzie uprawniony do zachowku jest przekonany, że jego bliscy zapłacą zachowek, bądź też, że sprawa zakończy się szybko i sprawnie. 
  • wynagrodzenie z premią za zwycięstwo (tzw. success fee). Jest to najpopularniejszy model wynagrodzenia. Zakłada on, że uprawniony do zachowku uiszcza opłatę wstępną, a resztę płaci po procesie, ale tylko wtedy gdy sprawa zostanie wygrana (czyli zakończy się po jego myśli). Premia płatna po procesie może być określona kwotowo bądź też jako procent od kwoty zasądzonej wyrokiem. 

Kancelarie prawne są zazwyczaj dość elastyczne, jeśli chodzi o zasady współpracy i zazwyczaj wypracowują z klientem taką umowę, która będzie akceptowana dla każdej ze stron. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami spadkowymi. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu