Ile wynosi zachowek?

Zachowek co do zasady wynosi połowę udziału, jaki przypadałby osobie uprawnionej, gdyby zmarły nie pozostawił testamentu lecz doszło do normalnego dziedziczenia na zasadach ustawowych. W celu obliczenia należnego zachowku należy ustalić dwie kwestie: wartość majątku spadkowego oraz wysokość udziałów spadkowych przysługujących uprawnionym na mocy ustawy. Wartość majątku spadkowego ustala się poprzez zsumowanie wartości pozostawionego przez zmarłego majątku oraz dokonanych przez niego za życia darowizn. W przeciwnym razie zmarły mógłby łatwo obejść przepisy o zachowku wyzbywając się całego majątku jeszcze za życia. Z tego względu darowizny podlegają więc również uwzględnieniu na potrzeby wyliczenia zachowku. 

Chcesz umówić
się na konsultację?

Jesteśmy kancelarią adwokacko-radcowską zajmującą się profesjonalnie sprawami spadkowymi. Chcesz wiedzieć więcej, zgłoś swoją sprawę:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapraszamy do naszej kancelarii w Poznaniu